I Sverige klassificeras nötkött, till exempel biff, oftast i klasserna 1, 2 och R och över dessa kommer premium.
Det är här man kan utläsa hur stor biffen är och hur mycket melering den har. I de flesta övriga länder i Europa och även i övriga världen kategoriseras nötköttet på andra sätt, ofta efter ras.
Men det är meleringsgrad och storlek som är avgörande även där. Klass 2 till R Biff ”1” väger över 3 kg och är melerad. Vår motsvarande benämning på tysk vara är ”medium”. Biff ”2” kallas även lunchbiff.
Den väger mindre än 3 kg och har lite eller ingen melering. Biff ”R” väger över 3 kg och är en finare melerad biff för restaurang.
Vår motsvarande benämning på tysk vara är ”selected”. Kappa på eller av?
I benämningen står ofta med eller utan kappa, dragen eller skinnad. Vi reder ut begreppen. Med kappa – fettkappan är kvar.
Skinnad – både fettkappan och senan är borttagen.